Stajnia Prowincja   
jazda konna & farma
ul. Wyjątkowa 31 Łomianki Dolne
Telefon:  664 854 524

0
Koszyk
Użytkownik
Drodzy klienci - przypominamy, że istnieją u nas również zasady ! 
REGULAMIN
Bezpieczeństwo

1. Na terenie ośrodka wraz z przynależącymi padokami należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom pracowników ośrodka.
2. Na terenie ośrodka oraz w pobliżu koni obowiązuje całkowity zakaz palenia.
3. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Dzieci do lat 14 muszą przebywać na terenie ośrodka pod opieką osoby dorosłej lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
5. Do zwierząt wolno zbliżać się jedynie za zgodą pracowników ośrodka.
6. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania zwierząt bez zgody pracowników.
7. Na terenie ośrodka zwłaszcza w pobliżu zwierząt należ zachowywać się spokojnie: nie biegać i nie krzyczeć.
8. Wprowadzanie psów na teren ośrodka dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika. Pies musi znajdować się na smyczy i zachowywać się spokojnie.
9. Za zniszczenie mienia należącego do ośrodka sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej.
10. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki na terenie ośrodka.
11. Na terenie ośrodka należy zachowywać porządek.
Bezpieczeństwo w trakcie zajęć
1. Uczestnicy zajęć mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom instruktora.
2. Uczestnicy mają obowiązek posiadania odpowiedniego ubrania na zajęcia z jazdy tj. ochronnego nakrycia głowy (do wypożyczenia nieodpłatnie w ośrodku), elastycznych spodni oraz obuwia na płaskiej, gładkiej podeszwie.
3. Wszelkie uwagi dotyczące uszkodzeń sprzętu jeździeckiego lub urazów, zarówno koni jak i jeźdźca należy natychmiast zgłosić instruktorowi. 
4. Jazda konna jest sportem wysokiego ryzyka i choć ośrodek dokłada wszelkich starań by to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku. Ośrodek posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności. Wskazane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
5. Uczestnicy zajęć hipoterapii zobowiązani są dostarczyć oświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do hipoterapii oraz zapewnić instruktorowi wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia, mogące mieć wpływ na sposób prowadzenia zajęć (np. alergie, padaczka).
6. Instruktor nie odpowiada za osoby towarzyszące uczestnikowi, zwłaszcza dzieci.
7. Koń w trakcie zajęć może być prowadzony przez asystenta – zatrudnionego przez ośrodek lub wolontariusza – przeszkolonego do pracy z końmi.
8. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa i stwarzające zagrożenie dla koni i innych uczestników zajęć zostaną poproszone o opuszczenie terenu ośrodka.
Przebieg jazd i płatności
1. Na pierwszą jazdę w ośrodku należy umówić się telefonicznie lub osobiście, zgłaszając ilość uczestników oraz wybraną formę zajęć. Termin jazdy musi zostać uzgodniony z instruktorem zgodnie z obowiązującym grafikiem.
2. Płatność za jazdę pojedynczą odbywa się z góry lub po zajęciach u instruktora.
3. Istnieje możliwość wykupienia karnetów na większą ilość zajęć – terminy i godziny jazd ustalane są w momencie wykupu karnetu. Zmiana terminu wymaga ustalenia z instruktorem. Karnet ważny jest przez 1 rok.
4. Jazdę należy odwołać najpóźniej 24 godziny przed terminem jazdy.
5. Jazdy nieodwołane lub odwołane zbyt późno podlegają opłacie 100%.
6. W momencie wykorzystania ostatniej jazdy z karnetu uczestnik ma obowiązek zgłosić chęć kontynuowania zajęć i opłacenia kolejnego karnetu. W przypadku nie dotrzymania tej powinności ośrodek nie gwarantuje późniejszej kontynuacji w tych samych terminach i godzinach.
7. Na zajęcia należy przyjść z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie konia do jazdy (przynajmniej 20 min).
8. Spóźnienia na jazdy skutkują skróceniem czasu zajęć.

fb  mail

DANE KONTAKTOWE:

 

adres

Adres:

ul. Wyjątkowa 31 (przy wale)

Łomianki Dolne, Warszawa Polska

telefon

telefon:

664 854 524